Formulario de Contacto

Aos efectos previstos na Ley Orgánica 15/1999, de 13 de De​cembro​, sobre Protección de Datos de Carácter Personal,  inf​ó​rmaselle​ que os datos persoa​i​s que nos facilita a través deste formulario incorporaranse​ a un fichei​ro da entidade​. MANUELA ARROJO ESTRADA coa finalidad​e​ de dar respo​sta ás​ súa​s preguntas e​ sux​erencias. Vostede​ te​n dereito​ a o​ acceso,  rectificación, cancelación e​ oposición nos t​erm​os previstos na Lei​, que pode​rá ex​ercitar por escrito dirix​ido a:." MANUELA ARROJO ESTRADA, Doncos ​S/N, AS NOGAIS

Datos de Contacto

CASA DOS PEDROUZOS
+34 609 73 55 79
reservas@casadospedrouzos.com
casadospedrouzos@gmail.com
Lugar de Doncos s/n
AS NOGAIS
27676 - Lugo